ویژگی های پروژه

زمان انجام پروژه

این پروژه با داشتن 35 دوربین داری پوشش صد درصدی محوطه و سالن های نمایندگی می باشد که با توجه به تعداد بالای نصب و شرایط صنعتی محیط و ارتفاع در مدت زمان 5 روز کاری تحویل مشتری محترم جناب آقای غازی زاده گردید.

کیفیت دوربین ها

بیشتر دوربین های این نمایندگی 4 مگاپیکسل با دید در شب 80 متر و همچنین قابلیت پلاک خوانی و تشخیص چهره می باشد

پشتیبانی ویژه

این پروژه دارای یک سال پشتیبانی شرکت شامل سرویس دوره ای و بازدید کیفیت عملکرد سیستم ها میباشد

مهارت ها و تکنولوژی ها

پوشش صد درصدی محوطه و فضاهای داخلی انبارها ،سالن فروش ،کارگاه ،پدیرش و…

امکان مشاهده 100 در 100 پروسه تحویل خودرو انتقال به سالن تعمیرات و کلیه فرایند تعمیرو… توسط مانیطور های تعبیه شده در سالن انتظار برای امنیت خاطر مشتری

پوشش همه جانبه محیط توسط دوربین ها
طراحی طوربین ها جهت مقرون به صرفه بودن
رضایت مشتری
پوشش همه جانبه در شب
0
روز کار
0
متخصص