آموزش فعالسازی تشخیص حرکت (Motion Detection) در DVR هایک ویژن

موشن دیتکشن (Motion Detection) چیست؟ جهت ذخیره سازی مدت بیشتر تصاویر بر روی هارد دیسک از حالت موشن دتکشن(motion detection) استفاده می شود. در این حالت زمانی تصاویر ضبط می گردند که در تصاویر حرکتی رخ دهد. برای مثال سوژه ای در تصویر حرکت کند.   موشن دتکشن در چه مواقعی استفاده می شود؟  بنا…