آموزش ریست پسورد دستگاه های داهوا

روش های login کردن به دستگاه های dahua :   وارد کردن user name و password پرسش های امنیتی (Security Questions) استفاده از pattern نحوه ریست کردن پسورد دستگاه های dahua : ضروری است که در ابتدای کار با دستگاه هر سه روش فوق اعمال گردد تا درصورت فراموشی پسورد بتوان از روش های دیگر وارد منوی دستگاه شد. به این…